cetinbaydar

.ERZURUM'UN GERÇEK SAHİPLERİ

Şehirlerin satıhtaki hüviyetleri oluş ve bozuluş (kevn-fesat) sürecinde değişir; ama, onların genetik şifrelerini bozmadan “derûnî şahsiyetlerini” kimse yok edemez.
Erzurum'un mahviyatkâr evlâdı Ezel Erverdi'nin “Erzurum Kitaplığı” ismini verdiği “irfan bahçesi”ne girme saadetine erenler; aslî ruhundan uzaklaşsa, münevverlerini ve eşrafını yitirirse de, “Yüksek seciyyeli bir şehir fikri”nin Erzurum'da kökleştiğini bir kere daha, sevinçle idrâk ederler.

cetinbaydar

İKİ KARDEŞTEN SEFERBERLİK ANILARI
Hazırlayan Yıldırım Sezen. Kültür Bakanlığı Cumhuriyet Dizisi 1999, 194 s.

Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu büyük göçün tanığı iki kardeşin anıları. Prof. Dr. Yıldırım sezen bu hatıraları toplayarak yayına hazırlamış. Halit Sezen ve İbrahim Turan kardeşlerin seferberlik yıllarına ışık tutan bu hatıraları, konu hakkında yazılı ender kaynakların başında geliyor.

ERZURUM YAZILARI
Mustafa Çetin Baydar Erzurum Kitaplığı/14 Birinci Baskı kasım 2000 232 s.

cetinbaydar

EĞİTİM

Cumhuriyet Türkiye'si eğitim alanında yetersiz bir altyapı devralmıştır. 1923'lerde pek az köyde okul bulunmakta idi. Eğitim-öğretim geniş halk kitlelerine ulaşmış değildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Harf İnkılabı ile başlatılan eğitim-öğretim seferberliğiyle ilçe ve köylerde eğitim-öğretim yapıları hızla çoğalmaya başlamış, okuma-yazma alanında da geçmişle mukayese edilmeyecek bir ilerleme kaydedilmiştir.

MİLLİ EĞİTİMİN YAPILANMASI

cetinbaydar

SAĞLIK
Hazırlayan :Dr.Ali Kurt

Sağlık Bakanlığı Erzurum'da, İl Sağlı Müdürlüğü, Hıfzısıhha Bölge Müdürlüğü, 9. Donatım Tamirhane Müdürlüğü ve Verem Savaş 10. Grup Başkanlığı olarak dört ayrı ünite halinde teşkilatlanmıştır.
Ayrıca Atatürk Üniversitesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Çevre İl Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuarı, Büyük şehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı da bu çabalara katkıda bulunmaktadır.

Erzurum ilinde Temel Göstergeler:
Yıllar
KDH KÖH BÖH AÖH NAH GDH

cetinbaydar

ULAŞIM

Erzurum, çeşitli yolların birleştiği önemli bir kavşak noktasıdır. Trabzon- İran transit yolu, İskenderun- Erzurum, Erzurum- Rize, Erzurum- Artvin, Erzurum- Kars, Erzurum-Muş karayolları ilin merkezinde düğümlenir. Erzurum'un 1939 yılında kavuştuğu demiryolu, ili Batı- Doğu doğrultusunda geçer. Haydarpaşa'yı Kars'a bağlayan bu hat üstünde batıdan doğuya doğru, Aşkale, Erzurum, Hasankale ve Horasan istasyonları vardır. Ayrıca, Ankara ve İstanbul'dan Erzurum'a düzenli uçak seferleri yapılır. Ama bu seferler, kış aylarında, kente sis çökmesi yüzünden sık sık kesintiye uğrar

dadas

Ödül2007 Uluslararası Tarihi Mustafa Necati Sepetçioğlu Roman ve Hikaye Yarışmasında Mustafa Çetin Baydar yeni romanı "Şapka" ile ödüle layık görüldü. Mustafa Çetin Baydar, Tokat, Zile'de yapılan ödül töreninde plaketini aldı.

dadas

Günümüzün baş döndüren tek­nolojisi insanlarımızı okuma tembelliğine ittiği için ve genelde belgeselden ziyade zihni fazla zorlamayan heyecan, gerilim, ko­medi, korku soslu görsel veya ya-zımsal ürünler revaçta olduğun­dan içinde bir fikri, bir olayı ba­rındıran ciddi çalışmaları okuyu­cuya aktarmanın en iyi yolunun roman ve hikâye tekniğinden geçtiğine inananlardanım.

Bu savın her ne kadar kültür ve dili yozlaştır-dığı öne sürülse de bugün yaşadığımız çevrede kasabın şarküteri, lokantanın restoran, otelin hotel olduğu gerçeği değişmemektedir.

dadas

Bu yazı daha ziyâde Atatürk Üniversitesinin 50.yılında Erzurum'a verdikleri ile unutulamayanlar cümlesinden olarak Üniversite Rektörü Prof.Dr.Kemal Bıyıkoğlu için takdim ediliyor.

Prof.Sıtkı Aras, Merhum Bıyıkoğlu'nu tebcil sadedinde Üniversite Tarih sürecinden bir kesit veriyor ve bu tarihin Erzurum üzerine düşen görüntülerinden ilginç çerçeveler Sunuyor

Allah bu yazıda isimleri geçen hocalarımıza rahmet eylesin.

Mustafa Çetin Baydar