cetinbaydar

ULAŞIM

Erzurum, çeşitli yolların birleştiği önemli bir kavşak noktasıdır. Trabzon- İran transit yolu, İskenderun- Erzurum, Erzurum- Rize, Erzurum- Artvin, Erzurum- Kars, Erzurum-Muş karayolları ilin merkezinde düğümlenir. Erzurum'un 1939 yılında kavuştuğu demiryolu, ili Batı- Doğu doğrultusunda geçer. Haydarpaşa'yı Kars'a bağlayan bu hat üstünde batıdan doğuya doğru, Aşkale, Erzurum, Hasankale ve Horasan istasyonları vardır. Ayrıca, Ankara ve İstanbul'dan Erzurum'a düzenli uçak seferleri yapılır. Ama bu seferler, kış aylarında, kente sis çökmesi yüzünden sık sık kesintiye uğrar

cetinbaydar

ALİ KURT

ŞİİR VE ŞAİR

Şiir konusundaki bildiklerimiz bilmediklerimizden az. Sanat
vadisindeki eksiklerimiz ortaya çıktıkça mutsuz olmayıp, bilakis
mazur görmeliyiz kendimizi. Hiçbir zaman üzülmemeli, sevinmeliyiz
aksine. Çevremizde şiirden anlayan, şiir seven, şair dostlarımız var
bolca. Onların sayesinde artar bilgimiz. Şiir deryası, kişiye yaşama
sevinci veren meşgalelerin başında yer alır. Telaşa gerek yok. Bazı
şeyler doğuştan gelir. Temel ihtiyaçlarımızın giderilme dürtüleri
bunlar arasındadır. Birçok yetenek ise sonradan kazanılır. Nasıl

cetinbaydar

EĞİTİM

Cumhuriyet Türkiye'si eğitim alanında yetersiz bir altyapı devralmıştır. 1923'lerde pek az köyde okul bulunmakta idi. Eğitim-öğretim geniş halk kitlelerine ulaşmış değildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Harf İnkılabı ile başlatılan eğitim-öğretim seferberliğiyle ilçe ve köylerde eğitim-öğretim yapıları hızla çoğalmaya başlamış, okuma-yazma alanında da geçmişle mukayese edilmeyecek bir ilerleme kaydedilmiştir.

MİLLİ EĞİTİMİN YAPILANMASI

cetinbaydar

SAĞLIK
Hazırlayan :Dr.Ali Kurt

Sağlık Bakanlığı Erzurum'da, İl Sağlı Müdürlüğü, Hıfzısıhha Bölge Müdürlüğü, 9. Donatım Tamirhane Müdürlüğü ve Verem Savaş 10. Grup Başkanlığı olarak dört ayrı ünite halinde teşkilatlanmıştır.
Ayrıca Atatürk Üniversitesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Çevre İl Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuarı, Büyük şehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı da bu çabalara katkıda bulunmaktadır.

Erzurum ilinde Temel Göstergeler:
Yıllar
KDH KÖH BÖH AÖH NAH GDH

dadas

Bu yazı daha ziyâde Atatürk Üniversitesinin 50.yılında Erzurum'a verdikleri ile unutulamayanlar cümlesinden olarak Üniversite Rektörü Prof.Dr.Kemal Bıyıkoğlu için takdim ediliyor.

Prof.Sıtkı Aras, Merhum Bıyıkoğlu'nu tebcil sadedinde Üniversite Tarih sürecinden bir kesit veriyor ve bu tarihin Erzurum üzerine düşen görüntülerinden ilginç çerçeveler Sunuyor

Allah bu yazıda isimleri geçen hocalarımıza rahmet eylesin.

Mustafa Çetin Baydar

dadas

Günümüzün baş döndüren tek­nolojisi insanlarımızı okuma tembelliğine ittiği için ve genelde belgeselden ziyade zihni fazla zorlamayan heyecan, gerilim, ko­medi, korku soslu görsel veya ya-zımsal ürünler revaçta olduğun­dan içinde bir fikri, bir olayı ba­rındıran ciddi çalışmaları okuyu­cuya aktarmanın en iyi yolunun roman ve hikâye tekniğinden geçtiğine inananlardanım.

Bu savın her ne kadar kültür ve dili yozlaştır-dığı öne sürülse de bugün yaşadığımız çevrede kasabın şarküteri, lokantanın restoran, otelin hotel olduğu gerçeği değişmemektedir.

dadas

Ödül2007 Uluslararası Tarihi Mustafa Necati Sepetçioğlu Roman ve Hikaye Yarışmasında Mustafa Çetin Baydar yeni romanı "Şapka" ile ödüle layık görüldü. Mustafa Çetin Baydar, Tokat, Zile'de yapılan ödül töreninde plaketini aldı.