ERZURUM KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN 1.ALTYAPI:EĞİTİM

EĞİTİM

Cumhuriyet Türkiye'si eğitim alanında yetersiz bir altyapı devralmıştır. 1923'lerde pek az köyde okul bulunmakta idi. Eğitim-öğretim geniş halk kitlelerine ulaşmış değildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Harf İnkılabı ile başlatılan eğitim-öğretim seferberliğiyle ilçe ve köylerde eğitim-öğretim yapıları hızla çoğalmaya başlamış, okuma-yazma alanında da geçmişle mukayese edilmeyecek bir ilerleme kaydedilmiştir.

MİLLİ EĞİTİMİN YAPILANMASI

Milli EĞitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereğince İl İdaresi Kanu'nu'nun hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı bulunmaktadır. İl'de ve İlçe'de Milli EĞitim müdürü Alt kademelerinde müdür yardımcısı ve şube müdürü, orta dereceli okul müdürlükleri, ilköğretim okul müdürlükleri ve köylerde de birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okul müdürlükleri bulunmaktadır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, Eğitim Araçları ve Donatım dairesi Merkezi, Sağlık Eğitimi Merkezi gibi yan kuruluşlar da bulunmaktadır.
Eğitim Araçları Merkezi okullarının eğitim-öğretimi ile ilgili donanım ve kurs faaliyetlerin i sürdürmektedir. Okullarımızın fen dolapları, harita, ders alet ve gereçlerinin dağıtımını yürütmektedir. Öğretmenlerimize yönelik fen araçlarını kullanma alanında kurslar düzenlemektedir. Ayrıca bünyesinde kurulan atölye ile de eski, kırık, dökük araçlarını tamirleri ile yeni araç ve gereçlerin yapımı yapılmaktadır.

BAGLI KURULUŞLAR
SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ:

Bir diş doktoru, beş pratisyen hekim, iki hemşire, bir memur, bir şoför ve beş hizmetlinin görev yaptığı merkezde; öğrencilerin sağlık taramaları, ayakta tedavisi gereken öğretmen ve personelin muayeneleri yürütülmektedir. Sağlık Eğitim merkezi, müstakil bir bina olan eski tatbikat İlkokulu'na ait tarihi binada hizmet vermektedir.

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ:
özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, okullardan gelen vakaların incelenmesi, özel eğitim alanlarında araştırmalar yapmak ve hizmet götürmek maksadıyla Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir.

EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM MERKEZİ:
Her derecedeki eğitim kurumlarının ders materyalleri (video, kaset, dolap, sıra masa ve ) sağlamakla görevli olan merkezimiz bünyesinde bir adet ders araç ve gereçleri yapım atölyesi bulunmaktadır.

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM VE ÖĞRETİM MERKEZİ:
Çıraklık eğitim merkezinde halen yirmi üç değişik meslek dalında toplam altı yüz yirmi iki çırak eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Eğitim süresinin mesleki alanlara göre değişiklik arz ettiği (3-4) yıl merkezde, bugüne kadar eğitim gören 3.589 kişiye ustalık ve 2.731 kişiye de kalfalık belgesi verilmiştir.
HALK EĞİTİM MERKEZİ:
Her yıl ortalama 12 bin vatandaşımızın yaygın eğitim faaliyetlerine alındığı Halk Eğitim Merkezimizde 1998-1999 eğitim ve öğretim döneminde toplam 375 adet, okuma, yazma, halıcılık, giyim, folklor elektrik ve nakış gibi kültürel-mesleki ve sosyal konularda kurslar düzenlenmektedir.

ÖĞRETMENEVİ:
Bünyesindeki hizmet üniteleri ve konaklama kapasitesi bakımından Ankara, Başkent Öğretmen evi'nden sonra ikinci büyüklükte olan öğreten evimiz 12 Mart 1997 tarihinde hizmete açılmıştır. Bina önünde bulunan Şehit Öğretmenler Anıtı; vatan haini bölücü eşkiya tarafından katledilen öğretmenlere atfen Milli Eğitim Vakfı'nca yaptırılmıştır. Anıt, Türk öğretmeninin fedakarlığını temsil etmektedir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

Erzurum ilinde 7 adet sürücü kursu bulunmaktadır. Sürücü kurslarının kapasiteleri 501'dir. Bugüne kadar verilen sürücü belgesi 21758'dir. 9 adet özel dershane bulunmaktadır. Dershanelerin kapasitesi 1960 öğrencidir. 2 özel ilköğretim okulu, 2 özel lise bulunmaktadır. İl genelinde 46 özel yurt ve pansiyon mevcuttur. Bu yurt ve pansiyonların kapasitesi 4347'dir.

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER
Erzurum İl Merkezinde iki adet Endüstri Meslek lisesi, Horasan, Pasinler, Aşkale, Hınıs, Tortum ve Oltu ilçelerinde çok programlı lise adı altında Endüstri Meslek Liseleri mevcuttur. Bu liselerimizin bünyesinde Elektrik, Torna, Tesviye, Mobilya, Elektronik, Bilgisayar, Harita Kadastro, İş Makineleri, Motor ve Metal vs gibi bölümler de mevcuttur. Endüstri Meslek Liselerine öğrenci ilgisi oldukça fazladır.

1998-1999 Eğitim Öğretim Yılında İlimizdeki Okul, Derslik, Öğretmen ve Öğrenci sayıları
Okulun Türü Adedi Derslik Öğretmen Öğrenci
Anaokulu 1 12 12 179
Anasınıfı - 179 57 1.192
İlköğr. Ok. 1. Kad.
972 2.241 3.496 58.489
İlköğr. Ok. 2. Kad.
162 1.525 866 62.589
Pan. İlköğ. Okulu
3 30 41 1.468
Öz.İlköğr. 2 46 13 830
İşitme Eng. Ok.
1 8 26 121
Özel EEğt. Ok.
1 5 7 62
Y.İ.B.Okulu 6 92 186 3.891
Genel liseler 33 374 941 11.433
Anadolu Lisesi
3 28 61 1.184
Fen Lisesi 1 22 28 274
And. Öğrt. Lisesi
2 21 39 299
And. Güz. San. Lisesi
1 10 4 44
Özel liseler 2 43 58 486
End. Mes.Lisesi
5 81 369 2.098
Teknik lise 2 - 18 170
And. Teknik Lisesi
2 - 12 147
Er. Tek. Öğr. Bün. ÇPL
4 44 82 630
Kız Mes. Lisesi
5 33 144 789
Kız. Tek. Lisesi
1 - 4 22
And. Kız. M.Lisesi
1 - 5 61
Ticaret mes. lisesi
2 26 81 962
And. Tic. M.Lisesi
1 - 8 186
Tic. Turizm ÇPL
2 24 16 127
İmam Hatip Lis.
6 142 380 4.672
And. İ.H.Lis.
1 - 15 142
Din Öğrt. ÇPL
1 4 11 82
Pratik Sanat Ok.
1 3 3 28
Toplam
1.216 4.937 6.983 152.666

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi Türkiye Cumhuriyet'nin önemli rüyalarından birinin gerçekleşme hikayesidir. Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermiştir. Atatürk'ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu, 1950 yılında tekrar gündeme getirildi. 1951 yılında oluşturulan bir komisyon Doğu Üniversitesi'nin Erzurum'da kurulmasını önerdi.1954 yılında çıkarılan 6373 Sayılı Kanunla bu üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri A.I.D. teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 Sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununun 07.06.1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kuruluş çalışmaları tamamlanmış oldu. Üniversite 17 Kasım 1958 tarihinde bir ortaokul binasında Ziraat ve Fen - Edebiyat Fakülteleri ile öğretime başladı. İki fakültede 135 kadar öğrenci ile öğretime başlayan Atatürk Üniversitesi bugün 26 bin 673 öğrencisi, 1871 Öğretim Elemanı, 15 Fakülte, 17 Yüksekokul, 6 Enstitü, 10 Araştırma Merkezi, 44 bin mezunu ve Üniversite kuran Üniversite unvanına sahip konumu ile bilim ve kültür hayatımızın parlak bir meşalesidir.
Atatürk Üniversitesi; Bünyesindeki 15 Fakülte, 17 Yüksekokulu, 6 Enstitü, 10 Araştırma Merkezi ve 2 Araştırma Hastanesi, 26 bin 673 öğrenci ve 1871 öğretim elemanı ile 40 yıldır ülke eğitimine katkısını gelişerek sürdürmektedir. Atatürk Üniversitesi'nde asıl olarak yapılan örgün eğitimin yanında bazı fakülte ve yüksekokullarda ikinci öğretim ve yaz okulu uygulamaları da bulunmaktadır.
Fakülte Adı Kuruluş Tarihi Bölüm Sayısı
Ziraat Fakültesi 1957 11
Fen-Edebiyat Fakültesi 1958 17
Tıp Fakültesi 1966 3
İktisadi ve İd.Bilim.Fak. 1969 2
Diş Hekimliği Fakültesi 1971 2
İlahiyat Fakültesi 1972 3
Mühendislik Fakültesi 1976 6
Kazım Karabekir Eğt.Fak.. 1982 17
Erzincan Hukuk Fakültesi 1987 3
Güzel Sanatlar Fakültesi 1992 9
Erzincan Eğitim Fakültesi 1992 8
Ağrı Eğitim Fakültesi 1992 10
Eczacılık Fakültesi 1997 yeni
Veteriner Fakültesi 1997 yeni
İletişim Fakültesi 1997 yeni