ERZURUM KİTAPLIĞINDAN HABERİNİZ VAR MI?

.ERZURUM'UN GERÇEK SAHİPLERİ

Şehirlerin satıhtaki hüviyetleri oluş ve bozuluş (kevn-fesat) sürecinde değişir; ama, onların genetik şifrelerini bozmadan “derûnî şahsiyetlerini” kimse yok edemez.
Erzurum'un mahviyatkâr evlâdı Ezel Erverdi'nin “Erzurum Kitaplığı” ismini verdiği “irfan bahçesi”ne girme saadetine erenler; aslî ruhundan uzaklaşsa, münevverlerini ve eşrafını yitirirse de, “Yüksek seciyyeli bir şehir fikri”nin Erzurum'da kökleştiğini bir kere daha, sevinçle idrâk ederler.
Erzurum Kitaplığı, kül yığınlarının altında ateş arama san'akârı olan “Tetebbu yoluyla İrfan edinme” yolcularına, kılavuzluk ediyor.
Bilgiye yolculuk..
İki dünya saadetinin efendisi de bunu buyurmuyor mu?:
“Men arafe nefsehû, fegat arafe Rabbehû- Nefsini bilen Rabbini bilir”
Filozoflar “Kendini tanı” derlerken, hakikatin bir başka penceresinden gözlenen bilgilerin peşindeydiler.
İster fert, ister toplum olsun, insanlığımız, tekrar tekrar keşfedilmeyi bekliyor. Keşfeden de biz, keşfedilen de biziz.
İçtimai nefsin tecelligâhı olan şehirleri nasıl tanıyacağız?
Erzurum'lunun derûnundaki değerleri kimden öğreneceğiz?
Kulaktan kulağa aktarılan ve her aktarılışta yeni hurâfeler katılan şehir bilgileri, Erzurum'u anlamaya ve anlatmaya yetecek mi?
İşte bu sorulara verilebilecek derli toplu cevaplara “Erzurum Kitaplığı”nın kazandırdığı ufukla, daha rahat ulaşabiliyoruz.
Erzurum Kitaplığı serisi, son çıkan “Süleyman Necâti'nin Hatıra Defteri” ile on iki kitaplık ilk dizinesini tamamladı.

1.Erzurum'un Mânevi Mimarları (M.Sıtkı Aras)
2.Erzurum Efsaneleri (Bilge Seyidoğlu)
3.Hüseyin Avni Ulaş (Muammer Çelik)
4.Erzurum Kitabı (Muammer Çelik)
5.Milli Mücâdele'de Erzurum (Cevat Dursunoğlu)
6.Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat (Ünver Günay)
7.Erzurum Şairleri (Hasan Ali Kasır)
8.Türkülerde Yaşayan Şehir Erzurum (İsmail Bingöl)
9.Erzurum'lu Yeşilzâde Mehmet Sâlih Efendi (Ömer Hakan Özalp)
10. Bir Şehrin Ruhu:Erzurum (M.Sıtkı Aras)
11. Erzurum Masalları (Bilge Seyidoğlu)
12.Süleyman Necati'nin Hatıra Defteri (Ali Birinci)
14.Erzurum Yazıları (Mustafa Çetin Baydar)

Erzurum Kitaplığı yüzlerle ifade edilecek bir neşriyat başarısına ulaşırsa “Erzurum Rönesansı”nı sizlere şimdiden müjdeleyebilirim.
Yazar okuyucusuna, okuyucu yazarına hayat verir.
Yıllarca uykuda olan bir şehrin uyanması da böylece başlar.
Eğer Erzurumlu nasıl bir tarihi ve kültürel miras üzerinde olduğunu fark ederse ilk işi; aklını toparlamak, kendine çeki düzen vererek maddi-manevi yıkıntılardan kurtarmak olacaktır.
Erzurum Kitaplığından çıkan öyle muhteşem kitaplar var ki, bunlar, yalnız Erzurum'un değil tüm ülkenin kaderine yeni açılımlar getirecek mahiyette.
Gelecek yazılarımızda inşaallah kitapların bu özelliklerine temas edeceğiz.
Erzurum Kitaplığı'nın bânisi Ezel Erverdi'yi Şehir İrfanı'na yaptığı bu büyük hizmetten dolayı tebrik ediyorum.(Şehremini Mahmut Bey'in bu arada kulakları çınlamıştır umarım)
Erzurum için her nesil bir şeyler yaptı. Erzurum'a son Kültürel Hemşehrilik yapan “Tarih Yolunda Erzurum” grubuna gıpta eder dururdum. Bizim neslin (1960 kuşağı) kültürel atâleti içimde ukte idi.
“Ezel can! Eline sağlık, yalnız Erzurum Kitaplığını kurmakla kalmadın bizim nesil adına da gurur verici bir eylemi gerçekleştirdin”