Diğer kitaplar

İKİ KARDEŞTEN SEFERBERLİK ANILARI
Hazırlayan Yıldırım Sezen. Kültür Bakanlığı Cumhuriyet Dizisi 1999, 194 s.

Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu büyük göçün tanığı iki kardeşin anıları. Prof. Dr. Yıldırım sezen bu hatıraları toplayarak yayına hazırlamış. Halit Sezen ve İbrahim Turan kardeşlerin seferberlik yıllarına ışık tutan bu hatıraları, konu hakkında yazılı ender kaynakların başında geliyor.

ERZURUM YAZILARI
Mustafa Çetin Baydar Erzurum Kitaplığı/14 Birinci Baskı kasım 2000 232 s.

Mustafa Çetin Baydar'ın Geçidi Bekleyen Şehir kitabı ile başlattığı Erzurum Şehrengizi'nin ikinci kitabı. Mazi, hal ve gelecek üzerine Erzurum odaklı fikir yazıları.
Kitabın temin edileceği adres Peykhane cad.G.Cami sokak no 57/1 34490 Çemberlitaş İstanbul Tel.0212 516 12 62 Fax:516 19 21

MİLLİ MÜCADELE'DE ERZURUM (1918-1923)
Yard.Doç.Dr.Haluk Selvi Atatürk araştırma Merkezi Yayınları 2000 434 s.

Fahrettin Kırzıoğlu ve Enver Konukçu'nun Yakın Tarih Erzurum tedkikleri, genç bir araştırmacı tarafından geliştirilerek devam ettiriliyor. 1918-1923 dönemi için yeni ayrıntılar ve yeni tarih yorumları getiren bu çalışma, Resmi Tarih Tezlerini zorluyor.

KARDAŞ KÖMEĞİ VE BAKÜ MÜSLÜMAN CEMİYET-İ HAYRİYESİ Betül Arslan, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları 2000 395 sayfa

Erzurum'un Doğu ve Batı Türk-İslam Dünyası arasında nasıl bir köprü oluşturduğunu anlatan, özellikle Birinci Cihan Savaşındaki felaket senelerinin Azerbaycan hinterlandına nasıl yansıdığını ve Erzurum ve çevresine bu coğrafyadan gelen yardımları anlatan bir kitap. Ermenilerin giriştikleri katlıamlara da yeni bakış açıları getiren bu kitabın en dikkate değer yönü, büyük oranda Azeri belgelerine dayanıyor olması. Erzurum'a yardım getiren heyetin lideri olan 22 yaşındaki bir azeribaycanlı yiğidin Erzurum için şehadet şerbetini içişine kadar olan serüveni bu kitabı tek başına ilginç kılmaya yetiyor.