cetinbaydar

BURASI KARS

Su gelir bende vurur
Kars yaylasına yürek, Türk Serhaddine direk,
Kalelerden bir kale kurulur.

Burçları kan,yiğitlik ve gurur
Mazgalları kartal pençesi,alıcı şahin
Kuzey bozkırlarından bir yel esse hâin
Çaresi Kars'tan sorulur

Burası KARS;
Mor Koyunlardır yayla sabahında dimdik
Savrulur bir uygur harmanı kâküllü gelinler elinde
Bayındır Hanın Cirit oynadığı çayır
Sanki hâlâ durmaktadır Kars'ın önünde

Burası KARS;
Güğümler şıngırdar altın bulakta
Bir Selçuk akşamını örer kınalı eller
Serhat yalnızlığıdır dağ boyu yükselen
Kars'ın sabahında,seherinde

cetinbaydar

KAYGANA
Mustafa Çetin Baydar

“Kaygana” Erzurum mutfağının malzemesi basit, en az ustalık isteyen ve en kısa zamanda pişen yemeğidir. Çabuk hazırlanır, çabuk yenir, ama çabucak ta acıktırır. Günümüz Erzurum'u giderek , her alanda şipşakçılığın hakim olduğu bir şehir manzarası gösteriyor. Bu itibarla “tarihi konar göçer yemeğimiz kaygana, şehir hesabına atılan her adımın kalite sembolü haline gelmiştir” dense yeridir. Bu sembolün tahlilinden önemli sonuçlar çıkarabiliriz.
Bir

cetinbaydar

Mustafa Çetin Baydar

Erzurum için “Doğu'nun Kilidi” denir. Bu kilidin anahtar yuvası ise hiç kuşkusuz Aras Vâdisi'dir. Selçuklu atlılarının Aras Vadisine “Türk-İslam Damgası” vurdukları Kepertu (Hasankale) Savaşı'ndan (1049) 1914 Rus istilasına kadar Erzurum'u hedefleyen ne kadar askeri harekat varsa istisnasız Aras Vadisine uğramış; buna mukabil, yine bu dönemde barışın zenginlik ve mutluluk kervanları, bu vadiden geçerek Erzurum'u dünyaya bağlamıştır.

cetinbaydar

DADAŞ RİSALESİ
Mustafa Çetin Baydar

ERZURUM'DA GERÇEK MAHİYETİ İLE DADAŞ VE DADAŞLIK KALDI MI?

Yiğitlik, ideolojik muhtevası olan bir mefhum değildir; belki, tekerrürler sonucu kültürel bir mahiyet kazandığı söylenebilir. Onun tabiatı daha çok , fıtrı ve spontanedir. Genç ruhlar, hayatın korkuları ile henüz kuşatılmadıkları için, yiğitliğin ortaya çıkışında baş çekerler. Bedenen yaşlı, ruhen genç yiğitler bu tarifin tabiidir ki istisnasıdır.

cetinbaydar

FALAKAYA YATIRIRIM SENİ!
Yıllar önce bir tiyatro grubu Erzurum'a turneye geliyor. İlk gece
şehrin protokolü ön safta. Tiyatro sanatçısı Ülkü Tamer oyunda kızın
babası rolünü oynuyor, kızını istiyorlar, vermiyor. Çocuk aşk
acısından ölüyor falan filan... Halk acaip etkileniyor oyundan, çoğu
hüngür hüngür ağlıyor. Oyun bitiyor iki polis geliyor kulise,
“Komiserim sizi istiyor” diye. Ülkü Tamer de, “Çok etkilendi tebrik
edecek herhalde” diye kalkıp gidiyor. Karakola bir giriyor, ortalık
buz gibi. Komiser bizimkini görünce sinirle ayağa kalkıyor.

cetinbaydar

HAS ERZURUMLU “RIFKI SALİM BURÇAK”

1998 Yılı başlarıydı.
Adından hep saygı ile bahsedildiğini duyduğum büyük hemşehrimiz Rıfkı Salim Burçak'ın ev telefonunu tuşlamış, ahizeden gelecek sesi heyecanla bekliyordum.
“-Alo! Sayın Burçak'ın evi mi!”
Olgun bir hanımefendi sesi cevapladı.
“Evet! Buyrun?”
“-Efendim hürmetler arzediyorum. Türkiye Yazarlar Birliği'nden arıyorum. Muhterem hocamla görüşebilir miyim?

cetinbaydar

NAİM HOCA
Mustafa Çetin Baydar

İnsanlar da kitaplar gibi okunması gereken varlıklardır.
Ama bizde ne kitaplar, ne de Şeyh Galib'in :
“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen” dediği insanlar, doğru dürüst okunmaz.
İnsanlar her saati ibret dolu bir ömrü tamamlayıp hayat defterini kapar giderler de arkadan bu defterin kapağını kaldıran ya bulunur, ya bulunmaz.
“Ölülerinizi hayırla anın” emri de “hayattan mâna çıkarma” prensibi yerine yaratılış esrarına olan körlükler sebebiyle, çoğu zaman “ölü ardı dalkavukluklara” dönüştürülür.

cetinbaydar

Erzurumdan Siyasi fıkralar
Mustafa Çetin Baydar

KAYMAKAMIN SEÇİM MERAKI

Yaklaşan seçimler genç kaymakamda derin bir merak uyandırır. Köylü hangi partiden yana oy kullanacaktır? Kasaba bürokratlarından bir kaçını da ardına takan kaymakam bir dağ köyüne doğru yola koyulur. Mevsim bahar, suların coşkun zamanı.. Köyün altından akan dere bir türlü geçit vermez. Kaymakam bağır çağır köy muhtarına sesini duyurur; muhtar gelir davetsiz misafirleri sırtlayarak teker teker sudan geçirir.
Konuklar köy odasında ikramlandıktan sonra kaymakam muhtarı yoklar.

cetinbaydar

ERZURUM'UN ABARTI USTALARI

Evliya Çelebi'den iki fıkra

ERZURUM'DA YAZ OLDUĞUNA RAST GELDİN Mİ?

Bir dervişe nerden geliyorsun?” demişler.”Kar rahmetinden geliyorum” demiş. “O ne diyardır?” demişler. “Soğuktan ere zulum olan olan Erzurum'dur” demiş. “Orada yaz olduğuna rast geldin mi? Demişler. “Vallahi 11 ay 29 gün sakin oldum, halk hep “yaz gelecek dediler, ben görmedim” demiş.

DAMDAN DAMA SIÇRARKEN HAVADA DONUP KALAN KEDİ

cetinbaydar

KÖY VE KÖYLÜLÜK ÜZERİNE ERZURUM FIKRALARI

YAYLA BEYİ