Tarih

Erzurum Halkevi'ne Dair

Erzurum Halkevi'nin şehir kültüründe kalıcı izleri oldu.
Halkevi, Şehir aydınları ve bürokratik tabakaları için bir mabet misyonundaydı.

Ama hepsi bu kadar.

Ahali mecbur bırakılmadıkça islama uzak duran halkevcilerin semtine uğramamayı tercih ediyordu.

Eğer halkevciliği, Erzurum ahalisi tasvip etmiş olsaydı DP'nin iktidara gelmesinden sonra halkevinin kapatılmasına engel olurdu.

ARAS BOYU, "SAVAŞ VE BARIŞ" YOLU

Mustafa Çetin Baydar

Erzurum için “Doğu'nun Kilidi” denir. Bu kilidin anahtar yuvası ise hiç kuşkusuz Aras Vâdisi'dir. Selçuklu atlılarının Aras Vadisine “Türk-İslam Damgası” vurdukları Kepertu (Hasankale) Savaşı'ndan (1049) 1914 Rus istilasına kadar Erzurum'u hedefleyen ne kadar askeri harekat varsa istisnasız Aras Vadisine uğramış; buna mukabil, yine bu dönemde barışın zenginlik ve mutluluk kervanları, bu vadiden geçerek Erzurum'u dünyaya bağlamıştır.

"SULTAN SEKİSİ" BİLİNCİ

Mustafa Çetin BAYDAR

2000 yılının eşiğindeki Erzurum, maddi ve mânevi kalkınması için çareler arıyor. "Sultan Sekisi Toplantıları" Erzurum'u, yeniden ayağa kaldırılma yolunda oluşturulmuş sivil platformların başında geliyor.

Sultan Sekisi ne demektir?

Bir şehrin maddi ve manevi kalkınması için bir sembol olarak seçilen bu kavramın, Erzurum Kültür Tarihi açısından anlamı nedir?

Merhum Abdurrahim Şerif Beygü dört asırlık “Osmanlı Öncesi Erzurum Tarihi” üzerine ilginç noktalar yakalamış bir tarih araştırmacısıdır.(*)