Abrel beşi

Abrel beşi

Nisan (April)ayının ondördüncü (Rumi birinci) gününden onsekizinci (Rumi beşinci) gününe kadar süren soğuk günler. Söy: (Korkma kışın kışından, kork abrelin beşinden, öküzü ayırır eşinden). i.c.a.

Kategori: