ERZURUM'DAN PORTRELER (6) / HACI GALİP EFENDİ

HACI ALİ GALİB EFENDİ

Erzurumlu Mütevekkilzâde Hacı Galip Efendi'yi, 1925 yılının kasım ayında Şapka Hadisesi denen hicranlı olayda kaybetmiştik.
Hacı Galip Efendi, Erzurum Muallim Mektebinin hüsn-ü hat muallimiydi. Divan tertib edecek ölçüde usta şairdi. Bunlardan da önemlisi tasavvufta kadr-ı âli bir zatdı.
Yiğidi yiğit bilir fehvasınca Hacı Gâlip Efendi'yi hocası İbrahim Hâki Efendi'nin
(Hacı İbrahim Baba) şiir lisanından tanıyalım:

Hazreti Adem'den bize hedâye
Şeriat babının ferdânesidi