VİLALAT-I ŞARKİYYE BEYANNAMESİ

BİR HATIRLAYIŞ
Zihnimizi meşgul, ruhumuzu keşmekeş içinde birakan, elini girtlagimizin içine sokup bir anda milyarlarca dolarI sinemizden söküp alan zavallI ve rezil bir hadisenin tazyikinden kaçarak, “Vilayat-i Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin Beyannamesi”ne sığındım. Yorumunu ehillerine bırakarak, bir çok sebeple içimi burkan bu tek belgeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum.

İlcaatı- ahval dolayısıyla beş sene devam eden umumi harbe sürüklendik. Talih-i h