İbrahim Canan- Erzurum Üniversitesinden Yetİşenlerden