Çevre Dostu Bir Azgelişmişlik Erzurum Bilim Mantığı