cetinbaydar

Mustafa Nazım/ Rüyaları İle İslam Milletlerine Parlak Gelecekler Vaad Eden Erzurumlu

Mollla Davutzade Mustafa Nazım tarafından yazılan ve 1915'te yayınlanan "Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Ru'yetgünümüz Türkçesiyle " Terakki eden İslam medeniyeti rüyaları görmek" kitabı oldukça uzak geleceği tasvir eden eserlerden. Erzurumlu Molla " Mustafa Nazım, zamanımızdan yaklaşık 300 sene sonrasını tasvir ediyor. Bu tasvirde durumumuz mükemmel, Avrupa 'nın durumu ise vahim..İslam Ülkeleri gelişmiş, ancak Avrupa zaruret ve sefalet içine düşmüştür.

cetinbaydar

Mustafa Nazım/ Rüyaları İle İslam Milletlerine Parlak Gelecekler Vaad Eden Erzurumlu

Mollla Davutzade Mustafa Nazım tarafından yazılan ve 1915'te yayınlanan "Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Ru'yetgünümüz Türkçesiyle " Terakki eden İslam medeniyeti rüyaları görmek" kitabı oldukça uzak geleceği tasvir eden eserlerden. Erzurumlu Molla " Mustafa Nazım, zamanımızdan yaklaşık 300 sene sonrasını tasvir ediyor. Bu tasvirde durumumuz mükemmel, Avrupa 'nın durumu ise vahim..İslam Ülkeleri gelişmiş, ancak Avrupa zaruret ve sefalet içine düşmüştür.

dadas

Vedat Aydın 

Şairin Eldivenleri, 12 Aralık 2002 tarihinde elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan şair yazar Nazir Akalın'ın Meneviş yayınları arasından çıkan kitabı. Şairin vefatının senei devriyesinde onun yazılarını, şiirlerini okumak, hatıralarını yâd etmek geride bıraktığı dostlarının elzem vazifeleri arasındadır.

dadas

Nurculuğun Erzurum’daki siyasi ,  kültürel, ekonomik tesirlerinden bahsedebilmek için önce  bu  cereyanın kurucusu Said-i Nursi’nin Erzurum ile olan münasebeti üzerinde durmak gerekir.

dadas

Altı yıl önce Ankara’da geçirdiği bir tren kazası sonucu vefat eden Akalın’dan geriye, onurla yaşanmış 38 yıllık bir ömür..12 Aralık 2008 Cuma 20:58

Nazir Akalın (Erzurum, 1 Şubat 1964 - Ankara, 12 Aralık 2002)"ın aramızdan ayrılışı altı yılı doldurdu.  Bundan altı yıl önce Ankara"da geçirdiği bir tren kazası sonucu vefat eden Akalın"dan geriye, onurla yaşanmış 38 yıllık bir ömür, üç kişilik elemli bir aile, okuyucuya ulaşmış ölümsüz birkaç kitap ve yayımlanmayı bekleyen eserler kaldı.

dadas

Ahmet Turan Alkan'ın  "yazar okulu açış" konuşması

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2000 yılında başlatıp,   sekiz yıldır devam ettirdiği  “Yazar Okulu” , Ahmet Turan Alkan’ın, baştan sona ilgi ile takip edilen konuşması ile bu yılki açılışını yaptı.Sözünü ettiğim konuşmadan aldığım notları  arz ediyorum:

dadas

24 Teşrinisani’de sabah namazını için Tebrizkapı taş mağazalar cihetindeki câmilere gelen cemaat, câmi çıkışında kimi adamların biriktiğini, kapı önünde bağırıp çağırarak tartıştıklarını gördüler. Artık şehir büyüklerini gidip evlerinden almanın vaktinin geldiğini, hükûmete baş vurmak için hâlâ neden beklendiğini soruyorlardı.
Bunlar düzmece isyanın ateşini yakmak işine muvazzaf kılınmış adamlardı. Yürüyüşü bir başlatsalar arkasının çorap söküğü gibi geleceğini pek iyi bilirlerdi.

cetinbaydar

KAYGANA
Mustafa Çetin Baydar

“Kaygana” Erzurum mutfağının malzemesi basit, en az ustalık isteyen ve en kısa zamanda pişen yemeğidir. Çabuk hazırlanır, çabuk yenir, ama çabucak ta acıktırır. Günümüz Erzurum'u giderek , her alanda şipşakçılığın hakim olduğu bir şehir manzarası gösteriyor. Bu itibarla “tarihi konar göçer yemeğimiz kaygana, şehir hesabına atılan her adımın kalite sembolü haline gelmiştir” dense yeridir. Bu sembolün tahlilinden önemli sonuçlar çıkarabiliriz.
Bir

cetinbaydar

ATLI CİRİT ve MEDENİYETİMİZ

cetinbaydar

BURASI KARS

Su gelir bende vurur
Kars yaylasına yürek, Türk Serhaddine direk,
Kalelerden bir kale kurulur.

Burçları kan,yiğitlik ve gurur
Mazgalları kartal pençesi,alıcı şahin
Kuzey bozkırlarından bir yel esse hâin
Çaresi Kars'tan sorulur

Burası KARS;
Mor Koyunlardır yayla sabahında dimdik
Savrulur bir uygur harmanı kâküllü gelinler elinde
Bayındır Hanın Cirit oynadığı çayır
Sanki hâlâ durmaktadır Kars'ın önünde

Burası KARS;
Güğümler şıngırdar altın bulakta
Bir Selçuk akşamını örer kınalı eller
Serhat yalnızlığıdır dağ boyu yükselen
Kars'ın sabahında,seherinde