Mısır Arap Şivesi Ve Erzurumcada G, C

İslamın kalbi El Ezher kenti Kahire aksanında Cemal, Gemal şeklinde telaffuz edilir. Gemel Abdennasr gibi....
Erzurumcada ise Ağabey, Ağabeci'dir; koyu aksanda cetmah,celmah; gitmek,gelmek demektir.
Bunun yakın bir şekli İbranicede b ve v arasında yaşanır.
Estauzübillah, Tevrat'taki vadereh, badereh şeklinde okunur.
Erzurumca sadece Oğuz kökenli bir dil değil, din kökenli bir dildir.
Her Erezurumlu din uğruna can vereceği uygun bir günün doğması için adeta erketeye yatıp bekler.
Erzurumlunun dilinden dinine bakmalı.
İslama ve onun köklerine bağlılık Erzurum için karakterdir.